Trạm 45 m3/h lắp đặt tại Huế

Trạm được sản xuất và lắp đặt vào tháng 12. 2007, với thiết kế khá đơn giản nhưng đem lại năng suất cao, làm việc ổn đinh, có tuổi thọ cao

Trạm 45m3/h được lắp đặt tại Huế là trạm có cấu hình Skip
 

Cấu hình của trạm:

1. Công suất: 45m3/h

2. Nồi trộn: Nồi trộn cưỡng bức trục đứng của Vinabima

3. Cấu hình: Dùng Skip chuyển cốt liệu lên nồi trộn

4. Xi lô: Dùng một xi lô xi măng 35 tấn

5. Hệ thống cân cốt liệu: Được bố trí riêng biệt, cân cốt liệu tử phễu chứa xả xuống
 

Một số hình ảnh trong sản xuất và lắp đặt trạm: