Category Archives: Sản phẩm tiêu biểu

Lò đốt rác thải sinh hoạt Vinabima

Trong công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng lò đốt, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạtdo Công ty cổ phần Máy xây dựng Vinabima Tiên Sơn chế tạo tôn trọng và đảm bảo đúng Quy chuẩn Quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (QCVN61-MT:2016/BTNMT).