Triển khai lắp đặt trạm Alpha – Mỹ Đình

Trạm bê tông tươi 60m3/h được thiết kế và lắp đặt cho công ty cổ phần bê tông Alpha tại Mỹ Đình , Hà Nội. Cấu hình của trạm như sau:

1-     Cối trộn: Sicoma dung tích 1m3

2-     2 xi lô xi măng 70m3

3-     Hệ thống băng tải xiên và băng tải ngang chuyển cốt liệu lên nồi trộn

4-     Hệ thống cân cốt liệu độc lập với băng tải
 

Một số hình ảnh tiêu biểu lắp đặt trạm như sau: